Ansvaret for drift og vedlikehold av hytta er det styret i Aalesunds Skiklub som har. Dette arbeidet utføres på frivillig basis, på dugnad, på lik linje med all annen aktivitet i klubben.

Løpende vedlikehold på hytta utføres av en egen komite, Hyttekomiteen, (mer følger etterhvert)