Fra Standalhytta er det flere “ski-in/ski-out” topptur muligheter. Noen av de alle mest velkjent klassiker er nevnt nedfor:

Fra hytta (395moh) ved Standalvegen mid i bilde, sa er de tre hoved traffikert ruter: