Helga 18 – 20 februar var det skredworkshop / kameratredningskurs på Standalhytta. Dette var et samarbeidsarrangement mellom AaSK og Uteguiden, hvor Urban Axelsson fra Uteguiden hadde det faglige ansvaret som instruktør for kurset. Av innholdet som ble gjennomgått kan kort nevnes:

 • Risikovurderinger for tur, planlegging og forberedelser, gjennomgang av skredvarsler (varsom), værmeldinger m.m.
 • Hvordan lese og tolke skredvarsler og observasjoner på regobs / varsom.
 • Kombinere med egne observasjoner, terrengvurderinger etc.
 • Fornuftig ruteplanlegging og veivalg.
 • Gjøre løpende vurderinger under tur, grunnlag for endring i veivalg, endringer i planer, sporlegging.
 • Gjennomgang av søke- redningstustyr, avansert bruk av sender / mottager (alle som har søkeutstyr med 2 antenner skal bare snarest kjøpe nytt! Her handler det om å ta ansvar for sine turvenner, dårlig eller utdatert utstyr er ikke akseptabelt! Se f.eks. her for en oversikt over gode sender / mottagere).
 • Praktisk søk, flere skredtatte, signalsøk, finsøk, bruk av søkestang, mm
 • Oppførsel i tilfelle skred, planlegging og organisering av leting, risikovurdering mht egen og andres sikkerhet,
 • Utgraving av skredtatt, teknikk, organisering.
 • Førstehjelp. Førstelinje behandlig, traumer, hypotermi, m.m.
 • Introdkusjon og praktisk øvelse med recco søker (velvillig stilt til disposisjon fra Røde Kors)

Det hele ble avsluttet med en praktisk eksamen / test (eller kanskje det er riktigere å beskrive det som en intens og heftig periode med en-til-en undervisning, hva tenker du Randi?).

Det var kun 6 stk som deltok på kurset. Kanskje skuffende få, men disse 6 var i alle fall svært fornøyd. Tilbakemeldingene var også utelukkende positive. Urban er en god pedagog, kunnskapsrik og energisk, og med en smittsom entusiasme.

I tillegg hadde vi også en sosial og hyggelig helg i godt lag, med god mat og fine naturopplevelser.

Vi satser på gjentagelse neste vinter, og gjerne da med større deltagelse.

[

Comments are closed