Aktiviteten til hyttekomiteen i 2021 har i stor grad dreid seg om å ivareta og vedlikeholde.  […]
En oversikt over noen av hva som er planlagt av aktiviteter på Standalhytta i nærmeste framtiden […]
Helga 18 – 20 februar var det skredworkshop / kameratredningskurs på Standalhytta. Dette var et samarbeidsarrangement […]