En oversikt over noen av hva som er planlagt av aktiviteter på Standalhytta i nærmeste framtiden […]