Runar høvla over plena i kjent stil

Aktiviteten til hyttekomiteen i 2021 har i stor grad dreid seg om å ivareta og vedlikeholde.  Dette omfatter også erstatning av 5 av 7 vinduer på peisestua, ny vindtetting og ny kledning.  Det gjenstår nå å bytte de 2 vinduene mot nord, et arbeid som er tenkt utført kommende sommersesong.

Dugnader

Det har vært avholdt 3 større dugnader i løpet av året:

21/23 mai

 • Forberedelse for sommeren, oppsett av strømgjerde, grind, rensing av takrenner m.m.
 • Maling av utvendige vegger, vestvegger på hovedhytta, sydvegg 1 etg soveromsfløyen
 • Forberedende arbeider før innsetting av vinduer (demontering av utvendig kledning m.m.)

8 / 10 oktober

 • Rydding av skog i slalåmbakken
 • Tømt og ryddet den gamle skiboden / verkstedet.  Klargjort for ombygging til hundrom.
 • Utvendig kledning på peisestue, innvendige utforinger m.m.

19/21 november

 • Fortsatt rydding av skog, dratt ned en del stronger, kappet og kløyvd til ved
 • Alle soverom og senger kontrollert, rent / nytt sengetøy, støvsuget sengebunner m.m.
 • Fikset og vasket benker i badstua
 • Satt opp hyller i materialrom, delvis ryddet.
 • Kumring på brønn rettet opp og stabilisert, kummen tømt og rengjort / kloret.
 • Klargjort hytta for vinteren

I tillegg til disse større dugnadene også noen «sjokkdugnader».  Oppgaver utført på disse har primært vært knyttet til arbeider rundt vinduene på peisestua samt utvendig maling. Vi har også fått på plass en fungerende styring av vannpumpa.

Faste oppgaver og ettersyn.

 • Brannslukningsapparater er ettersett og kontrollert.  10 av totalt 12 apparater ble byttet pga alder. Vi har fast avtale med firma Myklebust Brannsikring i Ørsta som forestår kontrollen for oss. Dette skjer rutinemessig en gang i året, tidlig høst.
 • Brannsentral er ettersett og kontrollert. Her er det Caverion som utfører servicen, også på årlig basis Det har vært litt problemer med en detektor som har gitt falske alarmer.  Detektoren ble byttet i høst.  Samtidig ble displayet på sentralen også byttet. 

Det er et problem at falske alarmer ikke blir oppdaget før det kommer gjester på hytta / turgåere utenfor oppdager alarmen og gir beskjed.  Kan løses ved å montere en SMS varsling på sentralen.

Det er også utført branntilsyn i høst av Ørsta kommune. Denne gangen ved gjennomgang av vår branndokumentasjon, sikkerhetsvurderinger og -instrukser.  All dokumentasjon ble oversendt kommunen som har gjennomgått og kommentert. Vi fikk noen anmerkninger, men ingen alvorlige avvik.

Som følge av ettersynet er det utarbeidet en ny branninstruks. Krav i forhold til brann er også tatt med som en viktig del av brukerinstruksen for hytta.  Vårt inntrykk er at kommunen nå er fornøyd med hvordan dette håndteres. For vår del må det poengteres at dette aldri kan bli bra nok, vi må hele tiden holde fokus på brannsikkerhet og forebyggende brannvern, og etterstrebe å gjøre dette så godt og sikkert som overhodet mulig. I dette ligger også nødvendigheten av å informere og ansvarliggjøre våre leietakere.

Planer og ønsker for 2022

Prioriterte oppgaver – i uprioritert rekkefølge – er som følger:

 • Resterende 2 vinduer på peisestue byttes, avslutte utvendige arbeider og innvendig foringer og lister
 • Nye benker utvendig langs vegger på terrassen.
 • Peisestue: 
  • Etterse og kontrollere elektriske installasjoner.
  • Montere opp 2 nye panelovner (koblet til NOBØ hub). Ovnene plasseres på vestveggen.
  • Bytte lampetter og koble disse til en sentral bryter / dimmer (i dag er det skjøteledninger og stikkontakter over alt, unødvendig høy brannrisiko)
  • Vi får mange tilbakemeldinger på at prosjektoren er dårlig. På ønskelista står derfor også ny prosjektor.
 • Tørkerom – bytte ut vifteovn med varmepumpe?
 • Montere varmeveksler på gråvann fra kjøkkenet.
 • Få profesjonell hjelp får å gjøre en tilstandvurdering av taket på hytta. Dette begynner å bli noen år.
 • Hunderom.  Sette inn vindu, innrede (dette overlates til de som har hund…)
 • Østfløyen
  • Male innvendig på soverom og stue
  • Pusse og male gulv på stue?
  • Om tid og penger: ny kjøkkenbenk med oppvaskmaskin
 • Sengetøy og senger: Nye puter rundt baut.

I tillegg vanlige løpende oppgaver, oppfølging av drift av hytta, ettersyn, vask av kluter, sengetøy, forefallende rydding m.m.m.

Lista er ikke utfyllende, det er en never ending story dette her.

Det planlegges gjennomført 3 større dugnader: 10/12 juni, 9/11 september og 11/13 november. 

Comments are closed