Aktiviteten til hyttekomiteen i 2021 har i stor grad dreid seg om å ivareta og vedlikeholde.  […]